Naziv firme: „M&B Spremo″ DOO
Adresa: Rade Kondića 83, 21410 Futog
Tel: +381 21/3015-360, +381 21/3015-361,
e-mail: mbspremo@gmail.com